<th id="jkcw7"><pre id="jkcw7"><dl id="jkcw7"></dl></pre></th>

  <th id="jkcw7"><track id="jkcw7"></track></th>

  <th id="jkcw7"><pre id="jkcw7"></pre></th>
  <form id="jkcw7"></form>
  <em id="jkcw7"><acronym id="jkcw7"><u id="jkcw7"></u></acronym></em>
  <em id="jkcw7"></em>
  <th id="jkcw7"><track id="jkcw7"></track></th>

  • JavaScript判断表单输入框字符长度

   2013-06-29
   JavaScript判断表单输入框字符长度
   用JavaScript判断表单输入框中已经输入的字符长度,如果超过规定将不予通过,用JavaScript判断字符长度的方法也类似。它会自动判断中文和英文,也就是输入中文时它会把中文看作是一...
  • JavaScript常用表单判断实例代码

   2013-06-29
   JavaScript常用表单判断实例代码
   一个项目很全的JavaScript表单判断实例,包括判断文本框是否是空、判断输入的是否是数字、输入的是否是字符,以及判断Email,判断字符长度,判断复选框是否选中等,如果不想挑选出...
  • 下拉列表框数据的增加、删除、上下排序的JavaScript

   2013-06-29
   下拉列表框数据的增加、删除、上下排序的JavaScript
   在一个支持多选的下拉列表框内进行数据项的添加、删除、向上、向下移动操作,我们在一些人才网站或是编程技术站经?;峥吹秸庵止δ?,比较实用。...
  • Select列表左右内容交换的JS代码,支持同时多选

   2013-06-29
   Select列表左右内容交换的JS代码,支持同时多选
   在一些人才网站或编程技术类网站经??梢钥吹饺么右桓鲎蟛嗟腟elect列表中选择相应项到右侧列表,可以同时多选,也可以撤销,以前搞不懂是怎么回事,看了代码才知道,原来是这么...
  • 按回车提交的代码

   2013-06-29
   按回车提交的代码
   看到有些表单不用点击提交按钮直需敲一下回车键就可以提交了,是不是很酷,这个代码就是实现回车提交的代码,赶快加到你的表单中吧,这个要和你的验证表单一起用,效果更好。...
  • 解决在JavaScript中输入HTML代码的问题

   2013-06-29
   解决在JavaScript中输入HTML代码的问题
   本程序演示了如何在JavaScript中输入HTML标签语言代码,在文本框中输入HTML代码段,会自动生成代码,你只要复制代码就可以用了,很简单实用。...
  • 用JavaScript判断文本框输入的是否是英文或数字

   2013-06-29
   用JavaScript判断文本框输入的是否是英文或数字
   利用JavaScript判断去判断文本框输入的是否是英文或数字,言外之意也就是说用户只能输入数字和英文,中文及其它字符不能输入,请运行一下看效果,代码比较实用。...
  • 让一个文本框只有输入数字,其它均不能输入

   2013-06-29
   让一个文本框只有输入数字,其它均不能输入
   让一个文本框只有输入数字型字符,其它字符(中文、英文、标点符号等)均不能输入,用它可以提高用户输入信息的准确度,也有利程序的正确执行,其实代码很简单。...
  • 让文本框只能输入中文的方法及代码

   2013-06-29
   让文本框只能输入中文的方法及代码
   让文本框只能输入中文的方法及代码,如果你不小心输入了英文,它会自动倒回去,清空你的输入,直至你输入了中文它可会继续,很有意思,也很实用,当注册一些资料的时候可以来...
  • 点击复选框将按钮或文本框变为灰色不可用的JS代码

   2013-06-29
   点击复选框将按钮或文本框变为灰色不可用的JS代码
   在注册时候经?;峥床坏?,如果不点击阅读注册许可的话,提交按钮是灰色的,失效不能提交,必须点它一下,这个JS代码就是实现这样一个功能,只有你点击了确认提交,下边的按钮...
  • JavaScript实现表单元素的隐藏与显示

   2013-06-29
   JavaScript实现表单元素的隐藏与显示
   JavaScript实现表单元素的隐藏与显示,很实用的功能,有时候我们需要这种功能。...
  • JavaScript文本框背景颜色渐变效果

   2013-06-29
   JavaScript文本框背景颜色渐变效果
   用JavaScript文本框背景颜色渐变效果,将颜色值放入数组,你可以自己改一下,换成其它渐变颜色。...
  首页 1 2 下一页 末页 共 2页/22条
  10bet_10BET_十博 {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}|